Akateeminen maanpuolustusyhdistys ARU

ARU:ssa keskitytään reserviläistoiminnan tärkeisiin perusteisiin. Säännöllisinä harjoituksina järjestetään pistooliammuntaa ja toiminnallisia SRA-harjoituksia kiväärillä ja pistoolilla. Muita maanpuolustusvalmiutta kehittäviä tapahtumia ovat erilaiset liikuntatapahtumat ja jotokset; unohtamatta luentoja ja tutustumisvierailuja kiinnostaviin kohteisiin.

Ampumatoiminta

ARU:n jäsenenä pääset osallistumaan vaikka joka viikko erilaisiin ammuntoihin ja ampumatoimintaa järjestetään monenlaisilla eri aseilla. Turvallisen aseenkäsittelyn perusteet opetetaan Turvallisen ampujan kurssilla, jonka jälkeen voit osallistua SRA-ammuntaan.

Kenttäkelpoisuus

Kenttäkelpoisuuskampanja pyrkii aktivoimaan jäsenistöä ylläpitämään ja kehittämään fyysistä toimintakykyään motivoivin kannustepalkinnoin. Lisäksi yhdistys osallistuu erilaisiin kilpailuihin, kuten jotoksille. VOIMA-kampanjaan kuuluu marssi, suunnistus ja ammunta.

Maanpuolustusaate

Maanpuolustusaatetta ruokitaan erilaisilla esitelmätilaisuuksilla ja vierailuilla. ARU:ssa arvostetaan akateemisia tilaisuuksia, kuten sitsejä ja muita pöytäjuhlia. Yhdistys järjestää myös luentoja ja muita koulutuksia maanpuolustukseen liittyvistä aiheista.